Tag Archives: เคส

แนวคิดของเคสไอโฟนแต่ละรุ่นที่พึงจะรู้จักมักจี่ขั้นต้น

เคสไอโฟน แบบ soft case อีกชนิด คือ TPU Case เคสไอโฟนชนิดนี้มีผิดแผกแตกต่างจากเคสไอโฟน แบบซิลิโคน อย่างเห็นชัดคือ ความอ่อนตัวจะน้อยกว่า แต่จะมีการคงรูปที่มากกว่า ทำให้เวลาใช้ไปนานมาก เคสไอโฟนประเภทนี้จะไร้การชำรุดรูปทรง หรือไม่ก็ถ้าเสียก็เล็กน้อย

Hybrid Case คือเคสไอโฟนแบบพันธุ์ผสมระหว่าง Soft Case กับ Hard Case เช่นนั้นจึงเป็น เคสไอโฟน ที่รวมเอาจุดแข็งของเคสไอโฟน ทั้ง 2 ชนิดเข้ามาไว้ควบคู่กัน ปกติแบบที่วางขายกันส่วนมากจะเป็น Silicone + Plastic ซะส่วนใหญ่

จุดเด่นของเคสไอโฟนประเภท Hybrid Case เป็น จุดดีเรื่องความอ่อนตัวจาก Soft Case ที่มักจะอยู่ติดตัวเครื่อง เรื่องความแข็งแกร่งคงทน คงรูปนานพร้อมทั้งไม่เสียรูปทรงจาก Hard Case ซึ่งส่วนนี้เองที่ทำภารกิจรักษาสัดส่วนของ Soft Case ภายในทำให้ไม่เกิดการขยายวงมากเกินไป มีความเสียดทานของ soft case อยู่ เป็นเหตุให้เพื่มการยึดเกาะในทุกพื้นผิวได้ดี สามารถรับแรงกระทบได้ดีที่สุด เมื่อเปรียบกับเคสไอโฟนทุกแบบ

จุดด้อย เคสไอโฟนประเภทนี้มักมีขนาดใหญ่กว่าเคสไอโฟนแบบอื่นๆ เป็นเหตุให้เรื่องความพอเหมาะคงจะน้อย เนื่องจากขนาดจะดูใหญ่เบอะบะ มักมีเรื่องมีราวเรื่องฝุ่นเกาะกุมเคส ชั้นใน เนื่องจากมีองค์ประกอบของ soft case อยู่ ส่วนประกอบที่เป็น Plastic ที่ให้มามักแตกหักง่ายๆ เนื่องจากความใหญ่ของเคสทำให้ต้องลดขนาดของเคสลง ทำให้ปริมาณพลาสติกลดน้อยลง เพื่อให้มิดูใหญ่จนเกินพอดี