Alertide อเลอไทด์ – Brain Foods อาหารบำรุงสมอง

Alertide อเลอไทด์ เป็นอาหารเสริมสารบำรุงสมอง สกัดจากธรรมชาติกว่า 12 ชนิด จึงทำให้ไม่เกิดผลข้างเคียงในการใช้งาน ที่มีผลช่วยทำให้งานของสมองสมดุล ทำให้มีสมาธิมากขึ้น มีความสามารถในการจดจำดีขึ้น ควบคุมอารมณ์ได้ดึขึ้น

นอกจากนี้ส่วนประกอบหลักของ Alertide อเลอไทด์ มีสารสกัดจาก พืชพรมมิ ที่ประกอบด้วย Bacosides A และ Bacosides B ที่จะช่วยทำให้สมองผ่อนคลาย ซึ่งจะช่วยลดการหลั่งสารอนุมูลอิสระที่จะมาทำลายเซลล์สมอง และ ความสามารถในการจดจำของสมอง

Alertide อเลอไทด์ ได้จดทะเบียนเป็นอาหารเสริม ได้รับ อย. อย่างถูกต้องจากองค์กรอาหารและยา

Alertide อเลอไทด์ – Brain Foods อาหารบำรุงสมอง เหมาะสำหรับ

Alertide (อเลอไทด์) เหมาะสำหรับ ผู้ที่ต้องการบำรุงสมอง

Alertide (อเลอไทด์) เหมาะสำหรับ ผู้ที่มีอาการสมาธิสั้น จำยาก ลืมง่าย

Alertide (อเลอไทด์) เหมาะสำหรับ วัยทำงานที่ต้องใช้สมองเยอะ แก้ปัญหา สมองล้าบ่อยๆ

Alertide (อเลอไทด์) เหมาะสำหรับ ผู้ที่อยู่ในวัยศึกษา เล่าเรียน ผลการเรียนไม่ดี

Alertide (อเลอไทด์) เหมาะสำหรับ ผู้ที่วิตก กังวล เครียด

Alertide (อเลอไทด์) เหมาะสำหรับ ผู้ป่วยความจำเสื่อม หรือเสื่อมการอายุที่เพิ่มมากขึ้น

Alertide (อเลอไทด์) เหมาะสำหรับ ผู้ป่วยอัลไซเมอร์ สูญเสียความทรงจำ

Alertide (อเลอไทด์) เหมาะสำหรับ ผู้ที่พักผ่อนไม่เพียงพอ สมองเบลอ ไม่ปลอดโปร่ง